Rozvrh kurzů 2022/23

Níže najdete rozvrh všech kurzů a tréninků na školní rok 2022/23

ŠEDÝ SÁL

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
15.00-15.30
Kondiční a kompenzační trénink - děti
15.30-16.00
Formace děti
Formace děti
16.00-16.30
Step - mladší začátečníci (4-7 let)
Step - mladší začátečníci (4-7 let)
Kompenzační cvičení Tap Profi - děti
16.30-17.00
17.00-17.30
Step - mladší mírně pokročilí
Step - mladší mírně pokročilí
Kondiční a kompenzační trénink - dospělí
17.30-18.00
Jazz dance junioři
Creative dance / Contemporary junioři
18.00-18.30
Stepová improvizace
T-Group Progress junioři
Kompenzační cvičení Tap Profi - dospělí
18.30-19.00
Formace dospělí
Formace dospělí
19.00-19.30
CLUB DAY
19.30-20.00
Step - dospělí II mírně pokročilí
Step - dospělí II pokročilí
20.00-20.30
20.30-21.00

ČERVENÝ SÁL

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
Formace junioři
Step - starší začátečníci
Formace junioři
Step - starší začátečníci
Technika stepu dospělí
16.30-17.00
17.00-17.30
Technika stepu junioři
Step - starší mírně pokročilí
OPEN SPACE PROFI
17.30-18.00
Jazz/Contemporary začátečníci
18.00-18.30
OPEN SPACE PROFI
OPEN SPACE PROFI
T-Group Progress děti
CLUB DAY
18.30-19.00
OPEN SPACE PROFI
19.00-19.30
Street dance pokročilí
19.30-20.00
20.00-20.30
Step - dospělí II mírně pokročilí
20.30-21.00

SVĚTLÝ SÁL

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
Step - starší mírně pokročilí
Step - mladší začátečníci
Step - mladší začátečníci
Kondiční a kompenzační trénink - junioři
16.30-17.00
17.00-17.30
Jazz dance děti
Technika stepu děti
Creative dance / Contemporary děti
Taneční a pohybová přípravka (4-7 let)
Kompenzační cvičení Tap Profi - junioři
17.30-18.00
18.00-18.30
OPEN SPACE PROFI
Stepová improvizace
OPEN SPACE PROFI
Tanec pro mírně pokročilé
CLUB DAY
18.30-19.00
19.00-19.30
Street dance začátečníci
19.30-20.00
Step - dospělí II začátečníci
20.00-20.30
Jazz dance dospělí
Creative dance / Contemporary dospělí
20.30-21.00